Obowiazek kasy fiskalne dla adwokatow

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zachowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwłaszcza w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w innej walucie jest możliwa?

W układzie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do czynienia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a oraz do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_novitus_nano_e/

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który obejmuje dane, które powinny wybierać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie potrzebują spełniać kasy rejestrujące zapisane są choć w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w badaj § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w zakładzie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a ponadto zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania chwili a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w różnej walucie w pamięci fiskalnej, a jeszcze przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia zgodnie z podaniem kosztu i złożeniem zapłaty pragnie być objęty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych jednostek; przeliczenie musi zostać zrobione z dokładnością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Również do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, które są obsługiwane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż produktów na sytuację konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, to co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w pozycję, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z form, jaka została ukazania w badaniu można wywnioskować, iż opłata za nabyte produkty ma żyć brana w euro, w okresie kiedy wartość sprawie będzie wyrażona w złotówkach. Przepisy, które działają VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.